Hopp til innholdet

Vi møter dine behov!


Fjellfly har godkjenninger til å drive med de aller fleste oppdragstyper med enmotors helikopter.

På lasteflyvning har vi alltid med lastemann som stropper opp og sikrer lasten. Vi har også med alt utstyr som trengs for å utføre oppdraget. (stropper, big-bag, nett, betongtob osv)

Ved taxi-flyving med AS350 kan vi montere to utvendige lastekurver som totalt har plass til ca 200 kg bagasje (90+100). Disse blir alltid benyttet under jakt- og fiskeoppdrag på Hardangervidda og Setesdal Aust- og Vesthei.

Fjellflys godkjenninger:

– Helikopteroperasjoner med typen AS 350 B3

– Flyging med underhengende last (HESLO 1 – 4)

– Støping

– Frakt av farlig gods (sprengstoff, gassflasker, drivstoff, batterier)

Persontransport /sightseeing

– Foto/film

– Befaring

– Brannslukking

– Skyting med bedøvelsespil fra helikopter ved merking av dyr