Kontakt

Kontakt oss!Ønsket oppsett i mail for rask tilbakemelding på forespørsel/bestilling av lastejobb

  • Stedsnavn / Kommune
  • GPS-koordinater aktuell lasteplass
  • GPS-koordinater leveringssted
  • Antall hiv og hva som skal løftes
  • Ønsket dato

Har du dette i mailen så gir vi deg en priskalkyle for å gjennomføre oppdraget!


Ønsket oppsett i mail for rask tilbakemelding på forespørsel/bestilling av jakt/fiske flyging

  • Fra
  • Til (Vann/hyttenavn)
  • Ønsket dato og klokkeslett
  • Passasjerliste for turen