Vi møter dine behov!

Fjellfly har godkjenninger til å drive med de aller fleste oppdragstyper med enmotors helikopter.

(Noen av disse kan du lese om ved å trykke på lenkene under eller til høyre.)

På lasteflyvning har vi alltid med lastemann som stropper opp og sikrer lasten. Vi har også med alt utstyr som trengs for å utføre oppdraget. (stropper, big-bag, nett, betongtob osv)

Ved taxi-flyving med AS350 kan vi montere to utvendige lastekurver som totalt har plass til ca 200 kg bagasje (90+100). Disse blir alltid benyttet under jakt- og fiskeoppdrag på Hardangervidda og Setesdal Aust- og Vesthei.

Fjellflys godkjenninger:

– Helikopteroperasjoner med typen AS 350 B3

– Helikopteroperasjoner med typen Robinson R44

– Flyging med underhengende last (HESLO 1 – 4)

– Støping

– Frakt av farlig gods (sprengstoff, gassflasker, drivstoff, batterier)

Persontransport /sightseeing

– Foto/film

– Befaring

– Fallskjermhopp

– Brannslukking

– Skyting med bedøvelsespil fra helikopter ved merking av dyr