Fjellfly opererer helikoptre av typen AS 350 B3 og Robinson R44

Du kan lese mer fakta om helikoptertypen i menyen til høyre

AS 350 B3 er fast stasjonert på Hovden i Setesdal og R44 står stasjonert på basen vår på Kjevik i Kristiansand.

Vi har godkjenninger til å utføre de aller fleste oppdragstyper med enmotors helikopter. Ved taxi-flyving med AS350 kan vi montere to utvendige lastekurver som hver har plass til ca 100 kg bagasje. Disse blir alltid benyttet under jakt- og fiskeoppdrag på Hardangervidda og Setesdal Aust- og Vesthei.