Bykle helikopter- og sjøflyplass, Hovden

Status:

Helikopterplass: Åpen

Sjøflyhavn: Åpen

Frekvens som brukes i området: 123.5

Fakta om plassen:

Byggeår: 2001

Utvidet: 2015

Konsesjonsinnehaver: Bykle Eiendom AS